De nieuwe maatregelen van het kabinet per 26 juni 2021

Gepubliceerd 24 juni 2021

Nederland bevindt zich nog op het risiconiveau 2 ‘Zorgelijk’, maar de snel dalende besmettingen en ziekenhuisopnames geven de regering aanleiding de corona maatregelen sneller te versoepelen. De aangekondigde versoepelingen van de overheid met ingang van 26 juni zijn dan ook gebaseerd op een blijvende daling naar risiconiveau 1 ‘Waakzaam’.

Wat betekent dit concreet voor de kraamzorg sector?
Het advies vanuit de Taskforce Covid-19 blijft: Kraamverzorgenden moeten zo veilig mogelijk kunnen werken. Daarom adviseren we over te gaan naar risiconiveau 2 ‘Zorgelijk’ (zie de factsheet). De reden is de kraamverzorgende te beschermen en uitval te voorkomen, mede omdat een gedeelte van de kraamverzorgenden en de jonge ouders nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Pas als het zeker is dat de besmettingen echt blijven dalen en Nederland in het risico niveau ‘waakzaam’ blijft, kondigen we aanvullende versoepelingen aan.

Advies per 26 juni 2021
In afstemming met de Taskforce Covid-19 is er een factsheet opgesteld met maatregelen voor de kraamzorgsector per risiconiveau. Per 26 juni gelden de maatregelen op de factsheet die gelden bij risiconiveau ‘Zorgelijk ’.

Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • Intake: De intake kan fysiek plaatsvinden. Inventariseer door middel van een triage of er een mogelijke kans is op een besmetting met Covid-19. Bij een mogelijke besmetting altijd overgaan op beeldbellen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: Gebruik binnen de 1,5 meter minstens een mondneusmasker (type IIR) en handschoenen. Buiten de 1,5 meter kunnen eigen professionele afwegingen gemaakt worden voor het gebruik van PBM, bijvoorbeeld als je een kraamverzorgende met kwetsbare gezondheid  bent of als je kraamt in een heel klein huis waar het moeilijk is om afstand te bewaren.
 • Kraamvisite: Maximum aantal bezoekers is 6 personen in een situatie waarbij voldoende afstand gehouden kan worden. Probeer zoveel mogelijk het directe contact met bezoek te vermijden door goede afspraken te maken met het kraamgezin.

Zorg aan gezinnen met (verdenking op) Covid-19
Bij het leveren van kraamzorg aan gezinnen met (verdenking op) Covid-19 geldt dat altijd volledige PBM gedragen wordt en zorg geleverd wordt volgens het protocol van het KCKZ. Onder volledige PBM wordt verstaan: een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR, handschoenen, oogbescherming en schort.

Kraamvisite
Er geldt een maximum aantal externe bezoekers van 6 personen, mits de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Het dringende advies vanuit de kraamsector blijft om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hierdoor heb je minder contact met mensen en heb je dus een kleinere kans om besmet te raken. Adviseer regelmatige ventilatie van de kamers na het vertrek van het bezoek en voor jouw komst. Op deze manier maak je de besmettingskans nog kleiner.

Advies voor het gebruik van persoonlijk beschermende middelen (PBM)
In een ogenschijnlijk niet besmette situatie:
Inventariseer voor je komst of er een kans is op een besmetting bij het gezin waar je gaat werken.
Draag bij onduidelijkheid over een besmetting in een gezin al beschermende middelen bij binnenkomst. Bij een ogenschijnlijk niet besmette situatie kan je de werkinstructie ‘Veilig werken in de kraamzorg in een (ogenschijnlijk) niet besmette situatie’ volgen.

Op meer dan 1,5 meter afstand kunnen eigen professionele afwegingen gemaakt worden voor het gebruik van PBM, bijvoorbeeld als je een kwetsbare kraamverzorgende bent of als je kraamt in een heel klein huis waar het moeilijk is afstand te bewaren.

In situaties waarbij je op minder dan 1,5 meter afstand zorg verleent, blijft het advies om PBM te gebruiken.

Situaties in het kraambed zijn:

 • Hulp bij borstvoeding
 • Controles doen bij de kraamvrouw
 • Douchen en wassen van kraamvrouw
 • Gezin is klein behuisd
 • Je bent een kwetsbare kraamverzorgende
 • Gezinnen die zich niet aan de hygiëne protocollen en afstand houden

Situaties tijdens de Partus zijn:

 • Assistentie bevalling
 • Hulp bij aanleggen van de pasgeborene in verband met borstvoeding
 • Controles van de kraamvrouw

Aanvullende informatie

Grootte van de kraamkamer en plaats van de bevalling
Als het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren met de bezoekers omdat de kraamkamer te klein is, wordt er geadviseerd minder dan 6 personen bezoek te ontvangen. Extra ondersteuning naast de partner tijdens de baring wordt alleen geadviseerd als er voldoende ruimte is op de plek van de bevalling.
Verloskundigen
De KNOV gaat mee in de versoepeling van de regering en gaat over op risico niveau ‘waakzaam’. Breng de verloskundige zo nodig op de hoogte van de afspraken binnen de kraamzorg.

 

Ook interessant!

Tussentijdse Corona maatregelen van het kabinet per 9 juli 2021

Er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd omdat het aantal positief geteste mensen op Covid-19 in een record tempo stijgt. De enorme stijging wordt veroorzaakt door de nieuwe variant ‘Het Deltavirus’. Deze […] Lees meer

Test en quarantaine afspraken voor gevaccineerde kraamverzorgenden

Quarantaine advies is aangepast voor mensen die gevaccineerd zijn. Dus als je als kraamverzorgende 2 weken volledig gevaccineerd bent, je hebt geen klachten en je komt in nauw contact met […] Lees meer

Melding over onveilige producten

Regelmatig vraagt men ons waar producten moeten worden gemeld die niet voldoen aan de veiligheid- en kwaliteitseisen. Goede informatie over het juiste gebruik van het gebruik van het product is […] Lees meer

Een nieuw vitamine K beleid

Achtergrondinformatie: Een vitamine K-tekort bij zuigelingen kan leiden tot vitamine K deficiëntiebloedingen (VKDB). Om kinderen te beschermen tegen deze bloedingen, krijgen zij vlak na de geboorte vitamine K toegediend. Bij […] Lees meer

Stille Levens

Een belangrijk facet van het werk van een kraamverzorgende is de zorg en ondersteuning die je biedt in een gezin waar het kindje levenloos ter wereld komt. Stichting Stille Levens […] Lees meer

Vragenlijst beter signaleren van niet-medische kwetsbaarheid

Het ministerie VWS doet in samenwerking met onderzoeksbureau D&B onderzoek naar hoe kraamverzorgenden gezinnen in een kwetsbare situatie signaleren. Help jij ook mee met het onderzoek door de vragenlijst in […] Lees meer

Onderzoek naar microplastics

Op 3 en 4 juni gaat het nieuwe MOMENTUM consortium officieel van start. Deze start begint met een tweedaagse online kick-off bijeenkomst waar alle 28 partners bij elkaar komen om […] Lees meer

Hoe bereik je de vader?

Abdellah Mehraz en Lauren Ekkelboom richten zich met Trias Pedagogica op een moeilijk bereikbare doelgroep: ouders met een migratieachtergrond en vaders in het bijzonder. Hoewel de vaders in veel migrantengezinnen […] Lees meer

Adviseer ouders te voeden op verzoek: voed wanneer een baby dat wil

Een baby bepaalt zelf hoe vaak en hoeveel hij wil drinken. Dit geldt voor borstvoeding én flesvoeding. De eerste weken drinken baby’s ongeveer 10 keer per 24 uur. Een baby […] Lees meer

De nieuwe maatregelen van het kabinet per 5 juni 2021

Nederland bevindt zich nog net op het risiconiveau 4 ‘Zeer Ernstig’ (peiling 27 mei 2021), maar de cijfers laten zien dat het aantal positief geteste mensen en de ziekenhuisopnames snel […] Lees meer