De nieuwe maatregelen van het kabinet per 26 juni 2021

Gepubliceerd 24 juni 2021

Nederland bevindt zich nog op het risiconiveau 2 ‘Zorgelijk’, maar de snel dalende besmettingen en ziekenhuisopnames geven de regering aanleiding de corona maatregelen sneller te versoepelen. De aangekondigde versoepelingen van de overheid met ingang van 26 juni zijn dan ook gebaseerd op een blijvende daling naar risiconiveau 1 ‘Waakzaam’.

Wat betekent dit concreet voor de kraamzorg sector?
Het advies vanuit de Taskforce Covid-19 blijft: Kraamverzorgenden moeten zo veilig mogelijk kunnen werken. Daarom adviseren we over te gaan naar risiconiveau 2 ‘Zorgelijk’ (zie de factsheet). De reden is de kraamverzorgende te beschermen en uitval te voorkomen, mede omdat een gedeelte van de kraamverzorgenden en de jonge ouders nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Pas als het zeker is dat de besmettingen echt blijven dalen en Nederland in het risico niveau ‘waakzaam’ blijft, kondigen we aanvullende versoepelingen aan.

Advies per 26 juni 2021
In afstemming met de Taskforce Covid-19 is er een factsheet opgesteld met maatregelen voor de kraamzorgsector per risiconiveau. Per 26 juni gelden de maatregelen op de factsheet die gelden bij risiconiveau ‘Zorgelijk ’.

Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • Intake: De intake kan fysiek plaatsvinden. Inventariseer door middel van een triage of er een mogelijke kans is op een besmetting met Covid-19. Bij een mogelijke besmetting altijd overgaan op beeldbellen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: Gebruik binnen de 1,5 meter minstens een mondneusmasker (type IIR) en handschoenen. Buiten de 1,5 meter kunnen eigen professionele afwegingen gemaakt worden voor het gebruik van PBM, bijvoorbeeld als je een kraamverzorgende met kwetsbare gezondheid  bent of als je kraamt in een heel klein huis waar het moeilijk is om afstand te bewaren.
 • Kraamvisite: Maximum aantal bezoekers is 6 personen in een situatie waarbij voldoende afstand gehouden kan worden. Probeer zoveel mogelijk het directe contact met bezoek te vermijden door goede afspraken te maken met het kraamgezin.

Zorg aan gezinnen met (verdenking op) Covid-19
Bij het leveren van kraamzorg aan gezinnen met (verdenking op) Covid-19 geldt dat altijd volledige PBM gedragen wordt en zorg geleverd wordt volgens het protocol van het KCKZ. Onder volledige PBM wordt verstaan: een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR, handschoenen, oogbescherming en schort.

Kraamvisite
Er geldt een maximum aantal externe bezoekers van 6 personen, mits de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Het dringende advies vanuit de kraamsector blijft om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hierdoor heb je minder contact met mensen en heb je dus een kleinere kans om besmet te raken. Adviseer regelmatige ventilatie van de kamers na het vertrek van het bezoek en voor jouw komst. Op deze manier maak je de besmettingskans nog kleiner.

Advies voor het gebruik van persoonlijk beschermende middelen (PBM)
In een ogenschijnlijk niet besmette situatie:
Inventariseer voor je komst of er een kans is op een besmetting bij het gezin waar je gaat werken.
Draag bij onduidelijkheid over een besmetting in een gezin al beschermende middelen bij binnenkomst. Bij een ogenschijnlijk niet besmette situatie kan je de werkinstructie ‘Veilig werken in de kraamzorg in een (ogenschijnlijk) niet besmette situatie’ volgen.

Op meer dan 1,5 meter afstand kunnen eigen professionele afwegingen gemaakt worden voor het gebruik van PBM, bijvoorbeeld als je een kwetsbare kraamverzorgende bent of als je kraamt in een heel klein huis waar het moeilijk is afstand te bewaren.

In situaties waarbij je op minder dan 1,5 meter afstand zorg verleent, blijft het advies om PBM te gebruiken.

Situaties in het kraambed zijn:

 • Hulp bij borstvoeding
 • Controles doen bij de kraamvrouw
 • Douchen en wassen van kraamvrouw
 • Gezin is klein behuisd
 • Je bent een kwetsbare kraamverzorgende
 • Gezinnen die zich niet aan de hygiëne protocollen en afstand houden

Situaties tijdens de Partus zijn:

 • Assistentie bevalling
 • Hulp bij aanleggen van de pasgeborene in verband met borstvoeding
 • Controles van de kraamvrouw

Aanvullende informatie

Grootte van de kraamkamer en plaats van de bevalling
Als het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren met de bezoekers omdat de kraamkamer te klein is, wordt er geadviseerd minder dan 6 personen bezoek te ontvangen. Extra ondersteuning naast de partner tijdens de baring wordt alleen geadviseerd als er voldoende ruimte is op de plek van de bevalling.
Verloskundigen
De KNOV gaat mee in de versoepeling van de regering en gaat over op risico niveau ‘waakzaam’. Breng de verloskundige zo nodig op de hoogte van de afspraken binnen de kraamzorg.

 

Ook interessant!

Sudocrem Multi-Expert, het meest gebruikte middel bij luieruitslag

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en het beschermt ons tegen allerlei invloeden van buitenaf. Dit maakt de huid het meest kwetsbare orgaan. De huid van […] Lees meer

Ondersteun moeders om langer borstvoeding te kunnen geven

Moeders kunnen verschillende problemen ervaren tijdens het geven van borstvoeding, met name als het gaat om de eerste dagen na de bevalling. Als kraamverzorgende staan jullie in de unieke positie […] Lees meer

EGALITE – kraamzorg vragenlijst Geboortezorg voor asielzoekers

Vanuit de EGALITE studie in Rotterdam zouden wij graag een survey willen uitzetten onder kraamverzorgenden die werkzaam zijn met asielzoekers. De studie is opgezet om goede Geboortezorg voor asielzoekers waar te maken […] Lees meer

MeldcodeQuiz

In juni 2021 heeft de LVAK de MeldcodeQuiz gelanceerd. Iedereen die met de meldcode moet werken kan zich inschrijven voor deze online (gratis) quiz. Je krijgt dan elke woensdag via […] Lees meer

Uitbreiding van het Inoli gezin: Inoli Huidolie!

Speciaal  voor de droge en kwetsbare huid heeft onze samenwerkingspartner Teva en Nia een nieuw product ontwikkeld: Inoli Huidolie. De huid van een baby kan zeer droog zijn. Inoli Huidolie, […] Lees meer

Digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg

Er zijn mooie ontwikkelingen voor de kraamzorg. Het enthousiasme over digitale gegevensuitwisseling in de Geboortezorg groeit en met de steun van het ministerie van VWS kunnen verdere stappen worden gezet. […] Lees meer

PUUR Rookvrij Bespreek roken met ouders: “Help ouders om de cirkel te doorbreken”

Jonge kinderen hebben een grotere kans om ziek te worden als hun ouders roken. Door te stoppen met roken kunnen astma, luchtweginfecties en oorontsteking voorkomen worden. Vanaf eind oktober richt […] Lees meer

Het coronavirus is nog niet weg!

Het aantal besmettingen loopt weer op. Iedereen wordt daarom opgeroepen zich weer aan de huidige maatregelen te houden. De huidige maatregelen: Als kraamverzorgende houd je je aan de basisregels en […] Lees meer

Gratis Webinar dinsdag 24 oktober van het Trimbosinstituut

Geaccrediteerd voor 2 punten in Categorie C (Norm2019) of Algemeen/overig (Norm2016) Waarom is het belangrijk om voor, tijdens en na de #zwangerschap rookvrij te zijn? Hoe kun je op een […] Lees meer