Aanpassing beleid rondom Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Gepubliceerd 2 oktober 2020

In navolging van het aangepaste beleid rondom kraamvisite en intake is ook het PBM-beleid in de sector vernieuwd. Net zoals het advies rondom kraamvisite en intake is ook dit advies afgestemd met de Taskforce Kraamzorg (Bo-KCKZ-NBvK), het Algemeen Bestuur van Bo en de KNOV.

Persconferentie 28 september
Premier Rutte en Minister De Jonge hebben in de persconferentie van 28 september opgeroepen ervoor te zorgen om de besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft meerdere zorgsectoren, waaronder de sector kraamzorg, doen besluiten het beleid te herzien.

Advies voor de kraamzorgsector

Het sectorbeleid rondom (preventief) gebruik van PBM is aangepast, het gaat hierbij om geven van kraamzorg in een (ogenschijnlijk) niet besmette situatie:

Het advies is indien er langer dan 15 minuten zorg wordt verleend binnen 1,5 meter afstand, om PBM te dragen. Hetzelfde geldt voor wanneer er langer dan 3 minuten op minder dan 30cm afstand van het gezicht van de kraamvrouw wordt gewerkt.
Mocht de kraamvrouw achteraf besmet blijken met Covid-19, dan valt de kraamverzorgende die zorg heeft verleend niet onder de groep nauwe contacten. Hiermee wordt dus ook voorkomen dat de kraamverzorgende 10 dagen in quarantaine moet.

 

Ook interessant!

Medewerking gezocht!

Wij (Fenna en Isabel) zijn twee vierdejaars studenten Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. In samenwerking met het KCKZ gaan wij beginnen aan ons afstudeeronderzoek. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! […] Lees meer

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie

De Handreiking ondersteuning bij de transitie van de pasgeborene in de thuissituatie is nu gepubliceerd door de KNOV en is mede ontwikkeld door het KCKZ. Deze handreiking actualiseert de reanimatiezorg […] Lees meer

Feestelijke première van de documentaire ‘Een goed begin – bevallen in Nederland’

Filmmakers Ane C. Ose en Jet Homoet van Vertelburo geven via de persoonlijke verhalen van verloskundigen, kraamverzorgenden en een gynaecoloog, een ongekende inkijk in hun werk en de Nederlandse Geboortezorg, […] Lees meer

Geef je nu op! Congres Rookvrije Start: 9 maart 2023

Kom op 9 maart naar het congres #RookvrijeStart: ‘Van dromen naar doen’. Door verschillende workshops, ludieke plenaire sessies en het uitwisselen van ervaringen krijg je meer kennis, tips en handvaten […] Lees meer

Start campagne ‘Wijzer met de meldcode’

In mei 2022 deed Augeo Foundation een oproep naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk. Aanleiding was de opdracht van het Ministerie van VWS met […] Lees meer

Ongewenste variatie van risicoselectie in de Geboortezorg

Op vrijdag 10 februari verdedigt verloskundige Bahareh Goodarzi aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift ‘Putting risk in its place: the complexity of risk selection in maternal and newborn care’. […] Lees meer

Kraamzorg thuis goed en veilig

Deskundige en gemotiveerde kraamverzorgenden zorgen voor een goede en veilige start voor pasgeboren baby’s en hun moeder en gezin. Maar ook de kraamzorg kampt met tekort aan personeel. Daardoor krijgt […] Lees meer

Geboortecijfers CBS

Het CBS maakt maandelijks het geboortecijfer bekend, Bo Geboortezorg brengt dit in kaart. Dit zijn de cijfers tot en met november 2022, de belangrijkste bevindingen staan hieronder op een rijtje: […] Lees meer

Gezonde voeding bespreken tijdens het intakegesprek

Gezond en gevarieerd eten is belangrijk tijdens de zwangerschap, zowel voor de moeder als voor het kind. Als de moeder bijvoorbeeld eet volgens de Schijf van Vijf krijgt de baby […] Lees meer

Goede voornemens? Ga in gesprek over roken!

Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een nieuwe start. Veel mensen die roken hebben het goede voornemen te stoppen. De landelijke campagne PUUR rookvrij is daarom sinds 12 december […] Lees meer