Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober hebben we de zaken die voor jou als kraamverzorgende van belang zijn kort samengevat.
Nederland bevindt zich nog net op het risiconiveau 3 ‘Ernstig’, maar nadert snel 4 ‘Zeer ernstig’. In het Coronadashboard staan de verschillende risiconiveaus.

Wat betekent dit concreet voor de kraamzorg sector?
Het advies blijft vanuit de Taskforce: Kraamverzorgenden moeten zo veilig mogelijk kunnen werken, waarbij zorgvuldig gelet wordt op het gebruik van alle middelen die er zijn.

Advies voor het gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM)
In een ogenschijnlijk niet besmette situatie:
Draag een mondkapje bij binnenkomst in een gezin als je naar meerdere kraamgezinnen gaat in een korte periode (paar dagen). Zie uitleg aanvullende informatie hieronder.

In situaties waarbij je op minder dan 1,5 meter afstand zorg verleent, is het advies om minimaal mondkapje (type IIR) en handschoenen te gebruiken. En bij voorkeur ook een veiligheidsbril.
Zie maatregelen van 28-9-2020

Situaties in het kraambed zijn:

 • Hulp bij borstvoeding
 • Controles doen bij de kraamvrouw
 • Douchen en wassen van kraamvrouw
 • Gezin is klein behuisd
 • Je bent een kwetsbare kraamverzorgende
 • Gezinnen die zich niet aan de hygiëne protocollen en afstand houden

Situaties tijdens de Partus zijn:

 • Assistentie bevalling
 • Hulp bij aanleggen van de pasgeborene in verband borstvoeding
 • Controles van de moeder

NB. Dit advies om een mondneusmasker en handschoenen te dragen op minder dan 1,5 meter wordt momenteel door het RIVM en het Ministerie van VWS afgewogen en verduidelijkt. Het is nog niet duidelijk of dit een landelijkbeleid wordt voor Geboortezorg in de 1e lijn. De komende tijd kunnen hier dus nog veranderingen in optreden.

In een (mogelijk) besmette situatie zie protocol: Thuisisolatie bij coronabesmetting tijdens kraambed

Bezoek regeling
Dringend verzoek voor aanvang:

 • Bij voorkeur geen kraamvisite in de periode dat de kraamverzorgende aanwezig is. (adviseer raamvisite)
 • Afhankelijk van de regio en het risiconiveau in die regio is het wel mogelijk dat één vaste bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek op visite komt

Let op! Leerlingen & verloskundigen & JGZ-medewerker vallen ook onder het totaal van de 3 externe bezoekers die een gezin volgens de RIVM richtlijnen mag toelaten.

Aanvullende informatie
Betekenis van het gebruik van mondkapje versus gebruik van ‘alle’ PBM
Alleen een mondkapje:
Met het gebruik van alleen een mondkapje bescherm jij het gezin, tegen een (eventuele) infectie van jezelf.
Gebruik van PBM zonder schort:
Gebruik van alle PBM beschermt jou en het gezin tegen een (eventuele) wederzijdse besmetting.

Voldoende beschikbare PBM
Uit recent onderzoek, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, blijkt dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor een tweede Covid-19 golf. Dit geldt voor zowel regulier áls preventief gebruik. Zie hier de factsheet ‘voldoende PBM beschikbaar’ van het Ministerie van VWS en het nieuwsbericht van BO gepubliceerd op 12-10-2020

Lees voor informatie vanuit BO
PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
Kraamvisite en Intake

Ook interessant!

Webinar “Tolken in de Geboortezorg”

Op 15 december 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een Webinar ‘Tolken in de Geboortezorg’ gepland. Daar kun je je voor aanmelden als verloskundige of kraamverzorgende. Tijdens […] Lees meer

Internationaal jubileumcongres 10 jaar CenteringZorg in Nederland – 18 november

Op vrijdag 18 november vindt het Internationale Jubileumcongres ‘10 jaar CenteringZorg in Nederland’ plaats in de Apenheul te Apeldoorn. Deelname aan deze dag is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden van […] Lees meer

Welke adviezen over borstvoeding kun je meegeven als je de kraamweek afsluit?

Ook na de Kraamweek kunnen ouders nog vragen hebben over het geven van borstvoeding. Het Voedingscentrum geeft jou als kraamverzorgende de volgende tips om bij het afsluiten van de zorg […] Lees meer

Internationaal jubileumcongres 10 jaar CenteringZorg in Nederland – 18 november

Op vrijdag 18 november vieren we het 10-jarig jubileum van Centering-gerichte groepszorg in Nederland. Stichting Centering Nederland, TNO en GroupCare_1000 nodigen je van harte uit voor het internationaal Experience Event ‘10 jaar CenteringZorg in […] Lees meer

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Gratis scholing Rookvrije Start voor kraamverzorgenden

Vernieuwde e-learning met filmpjes in de kraamweek Hoe motiveer ik ouders om te stoppen met roken? Naar wie verwijs ik hen? En wat bespreek ik met vrouwen die tijdens de […] Lees meer

Vaderschap in de eerste 1000 dagen – webinar op 16 september

Uit recent onderzoek blijkt hoe belangrijk betrokken vaderschap is voor de kansen van het gezin, vaders, moeders, en het kind. Vaderschap begint, in welke vorm dan ook, vanaf de conceptie […] Lees meer

Hyperbilirubinemie

Er is een artikel over de kennis en inschatting van hyperbilirubinemie door kraamverzorgenden gepubliceerd in BMC Pregnancy and Childbirth. Het artikel van arts-onderzoeker Berthe van der Geest aan het Erasmus […] Lees meer

Wijzigingen Hielprik in 2021

Hierbij informeren wij jullie over een aantal wijzigingen rondom de hielprik die door het RIVM zijn aangegeven. Er zijn drie wijzingen die wij voor jullie hieronder op een rijtje hebben […] Lees meer

Toename plotseling onverwacht overlijden baby’s

Wanneer je kind overlijdt stort je wereld in. Dus wanneer het lijkt dat het aantal baby’s dat plots en onverwacht overlijdt lijkt toe te nemen dan wordt het tijd om […] Lees meer