Alertheid geboden voor alle kraamverzorgenden!

Gepubliceerd 23 september 2020

Het aantal besmettingen loopt weer snel op met name in bepaalde veiligheidsregio’s.

Maar omdat mensen niet alleen in hun eigen veiligheidsregio blijven is alertheid van kraamverzorgenden in álle regio’s geboden. We hebben hieronder in het kort de belangrijkste informatie voor jou samengevat:

Belangrijkste voorzorgsmaatregelen voor kraamverzorgenden

Klachten?

Vraag van tevoren of de leden van het kraamgezin coronaklachten hebben. Bij klachten volg het coronaprotocol KCKZ.

Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
In het kraambed is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Persoonlijk beschermende middelen hoeven echter alleen gebruikt te worden bij verdenking op corona tenzij anders overeengekomen.
Lees het advies van het RIVM en Bo-geboortezorg over het gebruik van persoonlijk beschermende middelen (PBM): https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis

https://bogeboortezorg.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen-pbm/

Hygiënemaatregelen

 • Was en desinfecteer je handen heel regelmatig tijdens je werkzaamheden
 • Nies in je elleboog (van de arm die je het minst gebruikt voor het vasthouden van de pasgeborene) Laat de ouders zoveel mogelijk de pasgeborene zelf vasthouden
 • Snuit in een papieren zakdoekje en gooi het zakdoekje daarna meteen weg
 • Desinfecteer datgene wat vaak vastgepakt wordt zoals:
  • Deurkrukken
  • Trapleuning
  • Pennen
  • Toetsenbord

Vermijd de drukte
Voorkeur blijft dat de visite niet langskomt tijdens jouw werkuren in het gezin, maar ervoor of erna langskomt. Dit voorkomt dat je direct met het bezoek in contact komt en daardoor is de besmettingskans kleiner.

Voorwaarden voor bezoek tijdens de aanwezigheid van de kraamzorg zijn:

 • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.
 • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn
 • Hygiënemaatregelen worden genomen

Bij de bezoekregeling wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen.

Ventileren (zeker na bezoek)
Zorg dat de pasgeborene niet op de tocht ligt, maar lucht meerdere keren per dag de ruimtes juist waar de visite heeft gezeten. Dit doe je door de ramen en eventueel deuren tegen elkaar open te zetten gedurende 10 tot 15 minuten.

Blijf thuis (in overleg) of laat testen

 1. als jij klachten hebt:
  1. verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
  2. hoesten; en/of
  3. benauwdheid en/of
  4. verhoging of koorts en/of
  5. plotseling verlies van reuk en/of smaak
 2. als iemand uit jouw gezin of huishouden klachten heeft. Totdat de testuitslag van het gezinslid bekend is, blijft de diegene met klachten thuis. Als diegene koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan moet jij ook thuisblijven tot na de testuitslag
 3. als je in de afgelopen 10 dagen gewerkt hebt in een gezin, waarvan een lid achteraf corona blijken te hebben en met wie je in nauw* contact bent geweest
 4. als je in de afgelopen 10 dagen in nauw* contact bent geweest met iemand die corona blijkt te hebben
 5. als je terugkeert uit een risicogebied of -land (met code oranje of rood)

Verdere informatie is te vinden op: https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid

*Nauw contact heb je gehad:

 • als je in dezelfde woonomgeving leeft en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hebt gehad
 • als je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebt gehad tijdens de besmettelijke periode
 • als je blootgesteld bent aan hoog-risico-situaties (bijvoorbeeld hoesten, direct lijfelijk contact) ook al was dit korter dan 15 minuten tijdens de besmettelijke periode

Voorrang bij testen
Zorgpersoneel heeft voorrang bij de teststraten. Hier zijn echter wel regels aan verbonden. Jij krijgt voorrang als je onmisbaar bent voor de continuïteit en als je niet vervangen kan worden door een collega. De kraamverzorgende in loondienst overlegt hierover met de werkgever.

Bel het speciale landelijke coronatest-prioriteitsnummer van de GGD: 0800 – 8101. Geef bij de GGD aan dat je als kraamverzorgende werkt. Vraag wat ze nodig hebben om dit te bevestigen.

Wacht thuis (in quarantaine) op de uitslag van jouw test voordat je weer gaat werken en naar buiten gaat. Bij het laten testen van iemand uit je gezin of huishouden hoef je alleen thuis te blijven als deze persoon koorts of benauwdheidsklachten heeft.

Nauwelijks besmetting van kinderen tot en met 12 jaar.
Wees niet ongerust als er in een gezin waarin je werkt een kind onder de 13 jaar snotterig is. Kinderen onder de 13 jaar hoeven niet meer getest te worden; bij hen komt de besmetting niet of nauwelijks voor, ook al hebben ze bijvoorbeeld een snotneus.

Als testuitslag bekend is
Indien de test negatief is, mag een zorgmedewerker met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.

Indien de test positief is, volg je het advies op van de GGD en overleg je met je werkgever. Iedereen in het huishouden blijft tot 10 dagen na het laatste contact thuis. De positief geteste zorgmedewerker blijft thuis:

 1. tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen* EN
 2. tot zij 48 uur koortsvrij is** EN
 3. tot zij tenminste 24 uur symptoomvrij is***

*Start symptomen is de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van de monsterafname genomen worden.

**Koortsvrij is een temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie.

***Symptoomvrij ben je als je geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid en geen neusverkoudheid hebt.

Symptomen die herkenbaar zijn bij jou zoals bijvoorbeeld bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen, vallen niet onder symptomen van COVID-19.

Moeheid, niet kunnen ruiken, verandering smaak en postvirale hoest zijn klachten die een paar dagen tot weken langer aanhouden na een virale infectie, zonder dat er nog sprake is van besmettelijkheid.

 

 

 

Ook interessant!

Webinar “Tolken in de Geboortezorg”

Op 15 december 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een Webinar ‘Tolken in de Geboortezorg’ gepland. Daar kun je je voor aanmelden als verloskundige of kraamverzorgende. Tijdens […] Lees meer

Internationaal jubileumcongres 10 jaar CenteringZorg in Nederland – 18 november

Op vrijdag 18 november vindt het Internationale Jubileumcongres ‘10 jaar CenteringZorg in Nederland’ plaats in de Apenheul te Apeldoorn. Deelname aan deze dag is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden van […] Lees meer

Welke adviezen over borstvoeding kun je meegeven als je de kraamweek afsluit?

Ook na de Kraamweek kunnen ouders nog vragen hebben over het geven van borstvoeding. Het Voedingscentrum geeft jou als kraamverzorgende de volgende tips om bij het afsluiten van de zorg […] Lees meer

Internationaal jubileumcongres 10 jaar CenteringZorg in Nederland – 18 november

Op vrijdag 18 november vieren we het 10-jarig jubileum van Centering-gerichte groepszorg in Nederland. Stichting Centering Nederland, TNO en GroupCare_1000 nodigen je van harte uit voor het internationaal Experience Event ‘10 jaar CenteringZorg in […] Lees meer

Peiling NCJ: maken Nederlandse gezinnen zich zorgen over geld?

Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze […] Lees meer

Gratis scholing Rookvrije Start voor kraamverzorgenden

Vernieuwde e-learning met filmpjes in de kraamweek Hoe motiveer ik ouders om te stoppen met roken? Naar wie verwijs ik hen? En wat bespreek ik met vrouwen die tijdens de […] Lees meer

Vaderschap in de eerste 1000 dagen – webinar op 16 september

Uit recent onderzoek blijkt hoe belangrijk betrokken vaderschap is voor de kansen van het gezin, vaders, moeders, en het kind. Vaderschap begint, in welke vorm dan ook, vanaf de conceptie […] Lees meer

Hyperbilirubinemie

Er is een artikel over de kennis en inschatting van hyperbilirubinemie door kraamverzorgenden gepubliceerd in BMC Pregnancy and Childbirth. Het artikel van arts-onderzoeker Berthe van der Geest aan het Erasmus […] Lees meer

Wijzigingen Hielprik in 2021

Hierbij informeren wij jullie over een aantal wijzigingen rondom de hielprik die door het RIVM zijn aangegeven. Er zijn drie wijzingen die wij voor jullie hieronder op een rijtje hebben […] Lees meer

Toename plotseling onverwacht overlijden baby’s

Wanneer je kind overlijdt stort je wereld in. Dus wanneer het lijkt dat het aantal baby’s dat plots en onverwacht overlijdt lijkt toe te nemen dan wordt het tijd om […] Lees meer