Meest gestelde vragen over het herregistreren in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgende

Het lukt mij niet om in te loggen in mijn dossier.
Voor het inloggen dient u de volgende stappen te ondernemen:
1. Ga naar onze website www.kckz.nl
2. Klik op inloggen kraamverzorgende
3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Uw gebruikersnaam is altijd KCKZ-…… (registratienummer)
Vergeet daarbij het tussenliggende streepje niet!
Uw wachtwoord kunt te allen tijde veranderen door de link “wachtwoord vergeten” aan te klikken

Wanneer kan ik mijn dossier aanmelden voor herregistratie?
Acht weken van tevoren ontvangt u een 2e herinneringsbericht.
Pas als uw dossier compleet is – en dat betekent dat alle verplichte scholingen zijn bijgeschreven en u heeft minimaal 30 accreditatiepunten behaald – wordt er automatisch een link “dossier aanmelden” toegevoegd in uw dossier. Via deze link kunt een dossier aanmelden voor herregistratie.
Wanneer uw dossier nog niet volledig is, dient u nog even te wachten tot alle nodige scholingen zijn bijgeschreven.

Mijn dossier is goedgekeurd voor herregistratie. Waar kan ik het certificaat, dat dient als bewijs van inschrijving vinden?
Het certificaat is te vinden in uw dossier, onderaan bij uw persoonsgegevens.

Mijn registratieperiode is verlopen, maar mijn dossier is nog niet compleet.
– Wanneer u alle benodigde scholingen heeft afgerond binnen uw registratieperiode, kunt het dossier met terugwerkende kracht aanmelden, nadat de accreditatiepunten alsnog zijn bijgeschreven.
– Wanneer u nog niet aan de scholingseisen heeft voldaan, dient u contact op te nemen met ons Kenniscentrum Kraamzorg. Mogelijk komt u in aanmerking voor uitstel van herregistratie.

Waar kan ik een overzicht vinden van de bijgeschreven scholingen?
Eenmaal ingelogd gaat u naar “MIJN DOSSIER”
U klikt dan op de naam “herregistratie kwaliteitsregister kraamverzorgende”.
U krijgt nu een lijst te zien met de verplichte scholingen.
Achter deze scholingen staan rode en/of groene bolletjes.
Wanneer het bolletje is groengekleurd heeft u de scholing volledig afgerond.
Wanneer het bolletje is roodgekleurd, heeft u de scholing niet (volledig) afgerond.
Klik nu op de link “klap alle subregels uit”.
U krijgt nu een totaal overzicht te zien van alle bijgeschreven scholingen met de daarbij horende accreditatiepunten.

De accreditatiepunten zijn nog niet bijgeschreven.
De opleider/opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor het bijschrijven van de punten. Zij doen dit binnen 6 weken, nadat u de scholing heeft afgerond.
Indien de punten niet tijdig worden bijgeschreven, dient u contact op te nemen met de opleider of het opleidingsinstituut.

Waar kan ik mij aanmelden voor een geaccrediteerde scholing?
Alle geaccrediteerde scholingen zijn te vinden in onze scholingsagenda.
Deze scholingsagenda is te vinden op onze website.
Voor het aanmelden dient u contact op te nemen met de opleider.
De contactgegevens kunt u vinden door de naam van het opleidingsinstituut aan te klikken.

Vragen over modules e-learning “Basis Kraamverzorgende”

Ik heb mijn dossier aangemeld voor herregistratie. Wanneer ontvang ik de inloggegevens voor de modules van de e-learning “Basis Kraamverzorgende”?
Wanneer u het dossier heeft aangemeld zullen wij het dossier eerst moeten beoordelen. Dat kan enkele weken duren.
Pas nadat uw dossier is goedgekeurd ontvangt u een mailbericht van PE-online.
U wordt verwezen naar een bericht dat u kunt openen in uw dossier. In dit bericht staan nieuwe inloggegevens voor de modules vermeld en een duidelijke uitleg wat u moet doen om de modules te maken.

Moet ik de modules maken voordat mijn herregistratieperiode ingaat?
Nee, vanaf het moment dat u inlogt heeft u 6 weken de tijd om de modules te maken. U bepaalt zelf wanneer u begint met de modules.

Als ik niet slaag voor één of meerdere modules, word ik dan uitgeschreven?
Nee, de modules bepalen enkel of u in de komende 3 jaar wel of geen scholing moet volgen voor het betreffende onderwerp.

Ik ben niet geslaagd voor een module. Mag ik het nog een keer overdoen?
Nee, u krijgt slechts één kans om de module te maken.

Ik ben niet geslaagd voor een module, maar ik kan niet terugzien welke vragen ik fout heb beantwoord?
Dat klopt. Het is niet mogelijk om de vragen in te zien.
Wanneer u niet slaagt voor een module, zult u voor dat onderwerp alsnog een geaccrediteerde scholing moeten volgen binnen de 3 jaar dat u bent geherregistreerd.
In deze scholing worden alle onderwerpen behandeld, die in de modules zijn getoetst.
Op deze manier zult alsnog ontdekken, wat u fout heeft gedaan.

Wat moet ik doen om mij voor te bereiden voor de modules?
Niets. De modules zijn gebaseerd op de informatie die elke vakvolwassen kraamverzorgenden in haar bezit heeft. Voorbereiding zou niet nodig moeten zijn.

Waarom moeten we deze modules maken?
De modules bepalen of uw kennisniveau op dat onderwerp voldoende is.
Wanneer u niet slaagt voor een module, dient u een scholing te volgen voor dat onderwerp, om uw kennisniveau te verhogen.

Ik heb de modules observeren en signaleren van de kraamvrouw en/of baby niet gehaald.
Ik kan echter geen scholingen hiervan vinden in de scholingsagenda?
Dat klopt. Het Kenniscentrum Kraamzorg is nog bezig met het ontwikkelen van een e-learning van deze scholingen. Zodra de e-learnings gereed zijn, melden wij dit via de nieuwsbrief en plaatsen wij deze ook in onze scholingsagenda.

Wil je meer weten? Klik hier voor het Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden vanaf 1 april 2016.