Tarieven Accrediteren v.a. 1 april 2019

De tarieven gelden vanaf 1 april 2019.

Aanbodaccreditatie:
Basistarief € 150,- per aanbod per jaar

Indien een aanvraag wordt afgewezen, berekenen wij € 25,- administratiekosten. Het restant van het basistarief wordt aan u gerestitueerd.

Bij aanbodaccreditatie wordt elke scholing apart beoordeeld. U ontvangt zo per aanvraag
feedback. Dit is de standaard accreditatievorm.

Instellingaccreditatie
Basistarief  € 3.200,-  per 4 jaar (Dit bedrag wordt naar rato berekend indien de instellingsaccreditatie voor de duur van één jaar wordt toegekend).

De standaard is aanbodaccreditatie. Het is mogelijk instellingsaccreditatie aan te vragen als u veel scholingen per jaar laat accrediteren en bij bewezen kwaliteit. Vanaf 6 accreditatieaanvragen per jaar, biedt instellingsaccreditatie een financieel voordeel. Voordat u instellingsaccreditatie aanvraagt, adviseren wij een aantal keren het proces van aanbodaccreditatie te doorlopen.

Gereduceerd tarief
Voor bepaalde organisatievormen geldt een gereduceerd tarief van € 2.400,- per 4 jaar.
Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:

  • de aanbieder heeft geen winstoogmerk
  • de aanbieder heeft als (een van de) hoofddoelstelling(en) dat hij een bijdrage wil leveren aan (het verbeteren van) de Nederlandse gezondheidszorg
  • eventuele baten komen ten goede aan de doelstellingen van de organisatie

De volgende organisatievormen, voor zover zij voldoen aan de bovenstaande criteria, komen hiervoor in aanmerking:

  • Ziekenhuizen
  • Kraam- en Thuiszorgorganisaties
  • Gemeentelijke diensten voor gezondheidszorg
  • Gezondheidscentra en huisartsenpraktijken
  • Brancheorganisaties
  • Beroepsverenigingen
  • Ministeries