Instellingsaccreditatie v.a. 1 april 2019

De Accreditatiecommissie van het Kenniscentrum Kraamzorg accrediteert scholingen bij aanbodaccreditatie. Bij instellingsaccreditatie kun je zelf scholingen aanbieden zonder tussenkomst van de Accreditatiecommissie.
Instellingsaccreditatie kan echter alleen worden verleend aan organisaties die bewezen hebben de kwaliteit van hun aanbod te kunnen garanderen. Deze instellingsaccreditatie krijg je alleen als je aangetoond hebt door de voorafgaande aanbodaccreditatie dat je voldoende kennis hebt om een scholing volledig zelfstandig aan te kunnen bieden.

Je  kunt instellingsaccreditatie verkrijgen voor een periode van één tot vier jaar. Deze periode is afhankelijk van de duur van de op dat moment geldende periode van de Accreditatiesystematiek en de ervaring met het zelfstandig invoeren van de al aangeboden scholingen.
De eisen voor de aanvraag in de huidige periode kun je terugvinden in het document Accreditatiesystematiek 2019 van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.
De zelf ingevoerde en geaccrediteerde scholingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd en gevisiteerd door de Accreditatiecommissie. Na de controle wordt de verleende instellingsaccreditatie voorgezet, verlengd of (na een mogelijkheid tot verbeteren) stopgezet.

Je ontvangt een factuur voor de gehele periode dat je instellingsaccreditatie hebt gekregen.

Hoe vraagt u instellingsaccreditatie aan?
Doorloop de volgende stappen als je instellingsaccreditatie wilt aanvragen:

 1. Neem de eisen voor instellingsaccreditatie in Accreditatiesystematiek 2019 goed door.
 2. Zijn er al twee scholingen geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden via PE-online en is er een scholing gevisiteerd door de Accreditatiecommissie? De Accreditatiecommissie kan de kwaliteit van deze scholingen voorafgaand aan de aanvraag voor instellingsaccreditatie controleren.
 3. Vul het aanvraagformulier 2019 in.
 4. Mail vervolgens de volgende informatie naar info@kenniscentrumkraamzorg.nl:
  • Het ingevulde aanvraagformulier voor instellingsaccreditatie 2019
  • Een uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel
  • Een plan van aanpak met de didactische methode en een overzicht van de te geven scholingen of opleidingsbrochure
  • Een beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen

Na het indienen van de aanvraag (inclusief de gevraagde bijlagen) ontvang je een bevestiging dat de aanvraag in behandeling is genomen. Daarna ontvang je binnen vier weken bericht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.
Indien de aanvraag wordt afgewezen krijg je een motivatie van afwijzing. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, mag je één tot vier jaar (zie bovenstaande ) lang gebruik maken van de mogelijkheid van instellingsaccreditatie. De instellingsaccreditatie start de dag van de maand nadat de factuur is betaald. Vanaf dat moment kunt je aan de slag en zelf de scholingsactiviteiten als geaccrediteerd opvoeren in de scholingsagenda’s van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.

Wat valt niet onder de  instellingaccreditatie?

 • Je kunt geen instellingsaccreditatie aanvragen, indien je voornamelijk E-learnings aanbiedt
 • De scholingen die aangeboden worden, vallen voornamelijk onder de verplichte categorieën van de Accreditatiesystematiek 2019
 • De hoeveelheid aangeboden scholingen door een organisatie zijn niet een criteria voor het verlenen van instellingsaccreditatie
 • Scholingen die niet door jou zelf zijn ontwikkeld kunnen niet opgevoerd worden onder de eigen instellingsaccreditatie

Hoe kunt u de instellingsaccreditatie verlengen?

Er zijn 2 soorten verlengingen:

 1. Verlengen na een periode van de Accreditatiesystematiek 2019
  Als de periode van de Accreditatiesystematiek 2019 op 1 april 2023 beëindigd is of binnen de volgende vier maanden beëindigd wordt en de instellingsaccreditatie moet verlengd worden, dien je een nieuwe aanvraag in met alle eisen die voor de periode van de nieuwe accreditatiesystematiek gelden, in te dienen.
 2. Verlengen in een periode van de Accreditatiesystematiek 2019
  Mocht je de instellingsaccreditatie verlengen binnen de accreditatieperiode van de Systematiek 2019 dan moet je dit doorgeven aan KCKZ. De accreditatie commissie zal dan een controle van de kwaliteit van de zelf ingevoerde scholingen uitvoeren en een afspraak maken om de controle en verlenging te bespreken.

Aanvullende informatie:

 • KCKZ is niet verantwoordelijk voor het tijdig verlengen. Als je ver van te voren scholingen aankondigt aan de deelnemers en uitvoeringen vastlegt in de agenda is het raadzaam 6 weken voor invoering van die scholingen de verlenging aan te vragen.
 • Het KCKZ stuurt 2 maanden van te voren een herinnering dat de instellingsaccreditatie ten einde loopt. Mocht je de instellingsaccreditatie niet willen verlengen geef dat dan even kort in een mail aan.
 • Zorg voor de aanvraag en het verlengen dat alle aanvullende en vereiste documenten toegevoegd zijn.