Instellingsaccreditatie v.a. 1 april 2019

De Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden accrediteert het aanbod van scholing. Als uitzondering op deze regel is het mogelijk instellingsaccreditatie aan te vragen. Voordeel van instellingsaccreditatie is dat het bij veel aanbod goedkoper is en u kunt zelf scholingen aanbieden zonder tussenkomst van de Accreditatiecommissie. Deze scholingen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. U  kunt instellingsaccreditatie verkrijgen voor een periode van vier jaar, u ontvangt een factuur voor de gehele periode.

Instellingsaccreditatie kan worden verleend aan organisaties die bewezen hebben de kwaliteit van hun aanbod te kunnen garanderen. De eisen kunt u terugvinden in het document Accreditatiesystematiek v.a. 1 april 2019 van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.

Hoe vraagt u instellingsaccreditatie aan?

Doorloop de volgende stappen als u instellingsaccreditatie wilt aanvragen:

 1. Neem de eisen voor instellingsaccreditatie in Accreditatiesystematiek 2019 goed door.
 2. Laat twee scholingen accrediteren voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden via PE-online. Hierdoor kan de Accreditatiecommissie voorafgaand aan de aanvraag voor instellingsaccreditatie de kwaliteit controleren van uw scholing.
 3. Vul het aanvraagformulier in.
 4. Mail vervolgens de volgende informatie naar info@kenniscentrumkraamzorg.nl:
  • Het ingevulde aanvraagformulier voor instellingsaccreditatie
  • Een uittreksel van de inschrijving in de Kamer van Koophandel
  • Een jaarplan scholing of opleidingsbrochure
  • Een beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen

Na het indienen van de aanvraag (inclusief de gevraagde bijlagen) ontvangt u een bevestiging dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Daarna ontvangt u binnen vier weken bericht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. 

Indien de aanvraag wordt afgewezen krijgt u een motivatie van afwijzing. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, mag u in eerste instantie één jaar lang gebruik maken van de mogelijkheid van instellingsaccreditatie. De instellingsaccreditatie start de eerste dag van de maand nadat de factuur is betaald. Vanaf dat moment kunt u aan de slag en zelf uw scholingsactiviteiten als geaccrediteerd opvoeren in de scholingsagenda’s van het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.

Na evaluatie wordt besloten of de instellingsaccreditatie voor langere duur word toegekend.