Aanvragen Accreditatie


Bent u aanbieder van scholing dan kunt u accreditatie aanvragen bij het Kenniscentrum Kraamzorg.
U kunt kiezen voor accreditatie per aanbod of voor instellingsaccreditatie. Afhankelijk van de hoeveelheid scholing die u aanbiedt kan dit laatste een gunstige optie zijn. Instellingsaccreditatie is voordeliger bij veel aanbod en u kunt zelf scholingen aanbieden zonder tussenkomst van de Accreditatiecommissie.
Instellingsaccreditatie kan worden verleend aan organisaties die bewezen hebben de kwaliteit van hun aanbod te kunnen garanderen. De eisen vindt u terug in het document Accreditatiesystematiek 2017 van het Kwaliteitsregister KraamverzorgendenMeer informatie over het aanvragen van instellingsaccreditatie vindt u hier.

Criteria voor accreditatie
Het goed bijhouden van kennis en het trainen van vaardigheden is ook voor kraamverzorgenden van groot belang. Om de deskundigheidsbevorderende activiteiten van deze beroepsgroep te bewaken is er een onafhankelijke Accreditatiecommissie verbonden aan het Kenniscentrum Kraamzorg.

Accreditatiesystematiek
De aanvragen voor accreditatie worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden die staan beschreven in de Accreditatiesystematiek. Klik hier voor inzage in de Accreditatiesystematiek.

Autorisatie & accreditatie aanvragen
Aanbieders van scholing kunnen via PE-online accreditatie aanvragen. Hiervoor dient u eerst een account aan te maken. Dit kan via de onderstaande button ‘Registreren’.

Registreren


Tarieven Accreditatie 

Klik hier voor een overzicht van de kosten voor een accreditatie-aanvraag in het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden.

Hoe vraagt u instellingsaccreditatie aan?
Het aanvragen van de instellingsaccreditatie bestaat uit een aantal simpele stappen waaronder het invullen van het aanvraagformulier. Dit kunt u pas doen indien u minimaal twee scholingen ingevoerd en geaccrediteerd heeft gekregen in PE-Online voor het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Indien er instellingsaccreditatie verleend wordt na aanlevering en beoordeling van aangeleverde gegevens dan wordt deze goedkeuring in eerste instantie voor het jaar 2018 afgegeven. De reden hiervoor is dat de herregistratiecommissie gedurende het jaar 2018 de eisen gaat vaststellen die vanaf (april) 2019 gehanteerd gaan worden in het kwaliteitsregister kraamverzorgenden. De uitkomst hiervan is ook bepalend voor de inhoud van de scholingen en wordt verwerkt in een nieuw accreditatiereglement. Iedere opleider wordt hier tijdig over geïnformeerd om het aanbod van scholing hierop af te kunnen stemmen.

Voor de inhoud van het scholingsplan kunt u zich beperken tot het aanleveren van inhoudelijke informatie over de scholingen die voor het jaar 2018 gepland staan.